“Strach” albo: “Ona boi się jego”

Przerażający dramat w I akcie. (Tylko dla osób z silnemi nerwami.) Po Zbigniewie Piekarskim zostały listy (przedstawiono je tutaj niemal wszystkie), pocztówki i notesy. W tym notes czarny z planami lekcji, notatkami o wygranych z gier w karty i informacjami o pożyczkach pieniędzy. A także notes zielony z dowcipem: “Dlaczego …